POLSKI LAD 1 MW ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Brzeźnica pozyskała blisko 10 milionów złotych na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

 

 

 

 

To kolejne środki pozyskane na realizację dwóch zadań:


- Utworzenie ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Kossowa

- Rozbudowę drogi gminnej nr 470009K wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, budową i przebudową zjazdów oraz chodników w miejscowości Brzeźnica

 

Dziękujemy Panu Premierowi i Panu Wojewodzie małopolskiemu oraz parlamentarzystom z naszego terenu - Panu Filipowi Kaczyńskiemu i Krzysztofowi Kozikowi , za zaangażowanie i pomoc naszej wspólnocie samorządowej w pozyskaniu środków na realizacje zaplanowanych inwestycji.