DK LogoPragniemy Państwa poinformować, iż w dniu 9 czerwca, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego została podpisana przez Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia umowa przyznania pomocy dla Poddziałania 19.1 Wsparcie Przygotowawcze (II nabór wniosków o przyznanie pomocy) w ramach PROW na lata 2014-2020.

 

 

 

 

Pozyskane środki będą służyć przygotowaniu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - LSR na lata 2023 - 2027 dla obszaru Doliny Karpia, m.in. pozwolą przeprowadzić spotkania konsultacyjne z lokalną społecznością w każdej z gmin Doliny Karpia, prowadzić stronę internetową zawierającą pełne informacje dotyczące procesu konsultacji oraz sporządzania LSR.

 

Już dzisiaj zapraszamy na pierwsze spotkania konsultacyjne w gminach Spytkowice i Brzeźnica w dniu 14 czerwca br. 

 

- gmina Spytkowice: Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice, godz. od 14.00 do 16.00

- gmina Brzeźnica: Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy ul. Krakowska 107, 34-114 Brzeźnica, godz. od 16.30 do 18.30.

 

Terminy i miejsce spotkań konsultacyjnych w gminach znajdują się tutaj: Harmonogram spotkań.

 

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego obszaru do wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjnych!

 

 

ZAŁĄCZNIKI