TABLICA OGLWójt Gminy Brzeźnica informuje, że gmina otrzymała środki na wypłatę dodatków węglowych. Wobec tego dodatki węglowe będą wypłacane sukcesywnie począwszy od 26 września br.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, tel. 33 823 23 83 w. 38, 31, 36.