TABLICA OGLSzanowni Mieszkańcy ! Wójt Gminy Brzeźnica informuje, że służby krajowe we współpracy z samorządami rozpoczęły prewencyjny, wyprzedzający proces dystrybucji tabletek z jodkiem potasu. Jest to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia EWENTUALNEGO zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie informuje, że obecnie niebezpieczeństwo nie występuje.

 

 

 

 

Na terenie Gminy Brzeźnica wyznaczono 15 punktów, które w razie wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego będą dystrybuować tabletki z jodkiem potasu.

Jeśli dojdzie do ww. zdarzenia będzie ono komunikowane w mediach ogólnopolskich, a po wydaniu zarządzenia Wojewody Małopolskiego, także za pośrednictwem ochotniczych straży pożarnych z określeniem daty rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie Gminy Brzeźnica.


W gotowości pozostają służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju. Wydawanie tabletek preparatu stabilnego jodu może nastąpić tylko po ogłoszeniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu zagrożenia radiacyjnego.

Wykaz punktów dystrybucji tabletek z jodkiem potasu na terenie Gminy Brzeźnica w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego:

 

lp.Nazwa miejscowości adres punkt wydawania
1Bęczynul. Wspólna 13, 34-113 BęczynOSP Bęczyn
2Brzezinkaul. Dolna 73, 34-114 BrzezinkaOSP Brzezinka
3Brzeźnicaul. Kalwaryjska 9, 34-114 BrzeźnicaOSP Brzeźnica
4Chrząstowiceul. Długa 15, 34-114 ChrząstowiceOSP Chrząstowice
5Kopytówkaul. Dworska 17, 34-114 KopytówkaOSP Kopytówka
6Łączanyul. Plac   Św. Floriana 1, 34-115 ŁączanyOASP Łączany
7Marcyporębaul. Św. Floriana 20, 34-114 MarcyporebaOSP Marcyporęba
8Paszkówkaul. Pobiedr 20, 34-113 PaszkówkaOSP Paszkówka
9Sosnowiceul. Św. Floriana 3, 34-113 SosnowiceOSP Sosnowice
10Tłuczańul. Św. Floriana 15, 34-114 TłuczańOSP Tłuczań
11Nowe Dworyul. Wadowicka 74, 34-114 Nowe DworyWiejski Dom Kultury Nowe Dwory
12Kossowaul. Zygmunta Jaworskiego 3, 34-114 KossowaBudynek Stowarzyszenie Kossowa
13Wyźrałul. Wadowicka 119, 34-114 WyźrałWiejski Dom Kultury w Wyżrale
14Brzeźnicaul. Ks. Łudzika 1, 34-114 BrzeźnicaCentrum Medyczne w Brzeźnicy
15Paszkówkaul. Pałacowa 27, 34-113 PaszkówkaOśrodek Zdrowia Paszkówka

 

Punkty wydawania tabletek stabilnego jodu są zamknięte, zostaną otwarte w przypadku otrzymania zarządzenia Wojewody Małopolskiego.

 

Dawkowanie:

- Osoby od 12 do 60 roku życia: 100 mg jodu (2 tabletki)

- Dzieci od 3 do 12 lat: 50 mg jodu (1 tabletka)

- Dzieci od miesiąca do 3 lat: 25 mg jodu (½ tabletki)

- Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc: 12,5 mg jodu (¼ tabletki);

- Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek): 100 mg jodu (2 tabletki).

 

(Rekomendacja Ministra Zdrowia z 2 marca 2022 roku w zakresie przechowywania, dystrybucji i podawania tabletek jodku potasu z rezerw strategicznych, zgromadzonych na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego).

https://www.gov.pl/web/mswia/dystrybucja-jodku-potasu---konferencja-z-udzialem-wiceministra-blazeja-pobozego

 

Sytuację radiacyjną na terenie Polski można sprawdzać na mapie aktualizowanej przez Państwową Agencję Atomistyki: https://monitoring.paa.gov.pl/maps-portal/

 

Tutaj też można zapoznać się z systemem monitorowania sytuacji radiacyjnej i bieżącymi działaniami podejmowanymi przez PAA:


https://www.gov.pl/web/paa/nowa-mapa-radiacyjna-polski-panstwowej-agencji-atomistyki


Konferencja z Wojewodą Małopolskim w zakresie systemu dystrybucji jodku potasu w Małopolsce

https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=14298