BOISKO MOd nowego roku szkolnego przy szkole podstawowej w Paszkówce można korzystać z kolejnego, już siódmego boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej na terenie gminy. Obiekt wyposażono w niezbędne bramki, kosze i siatki. Teren został ogrodzony i zagospodarowany. Można na nim grać w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną czy tenisa.

 

 

 

 

TABLICA

 

Boisko ma charakter obiektu sportowego, ogólnodostępnego przeznaczonego dla dzieci i młodzieży szkolnej, ale też to dodatkowe miejsce do spędzania czasu wolnego dla starszych mieszkańców Gminy, szczególnie Paszkówki, którzy do tej pory nie mieli dostępu do tego typu obiektów.

Zadanie realizowane jest ze środków budżetu gminy oraz z otrzymanej dotacji w wysokości 135 000 zł z Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn.: „Małopolska Infrastruktura rekreacyjno – sportowa 2022” .

 

 

MALOPOLSKA