AON M 2W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” na 2023 rok, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, GOPS w Brzeźnicy zaprasza do zgłaszania zapotrzebowania na usługi w ramach ogłoszonego programu do dnia 9 listopada 2022 r.

 

 

 

 

Głównym celem Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.).

 

Zapotrzebowanie proszę zgłaszać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy bądź telefonicznie pod numerem telefonu 33 823 23 83 do dnia 9 listopada 2022r.

 

Więcej informacji o programie oraz niezbędne załączniki do programu: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej