DK LogoTrzecią gminą jaką odwiedzimy w ramach akcji promocyjnej Odkrywamy Skarby Doliny Karpia będzie Gmina Tomice. Na jej terenie poszukiwać będziemy usług wyróżnionych znakiem marki lokalnej Dolina Karpia.

 

 

 

 

 

 

Przekierowanie z 1 sekundę...