OSP 1W dniu 7 grudnia 2022 r. w Brzeźnicy Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej OSP Marcyporęby, Brzezinki, Brzeźnicy, Bęczyna i Sosnowic wzbogaciły się o nowy sprzęt. Uroczystego przekazanie dokonał Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Brzeźnica Jadwigą Kozioł.

 

 

 

 

 

OSP 2

 

Środki na zakup sprzętu w wysokości 8 145,00 zł Gmina Brzeźnica pozyskała od Województwa Małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP z terenu województwa małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”.

W ramach otrzymanej dotacji i środków własnych za kwotę 16 745,22 zł zakupiono 6 kompletów specjalistycznych ubrań ochronnych do działań bojowych dla pięciu jednostek OSP.

 

OSP 3

 

Otrzymana dotacja pozwoli na skuteczniejsze prowadzenie działań ratowniczych przez Jednostki.

 

MALOPOLSKA