SW MW tym roku już po raz dziesiąty wszystkie szkoły z terenu Gminy Brzeźnica oraz Zespół Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie włączyły się w organizowaną przed świętami Bożego Narodzenia pomoc najuboższym mieszkańcom naszej gminy nazwaną Świąteczną Akcją.

 

 

 

 

 

Trudności tego roku, niepewność finansowa, obawy, co będzie dalej, nie zamknęły nas na innych i w trudnościach nie zapomnieliśmy o najuboższych, których jest tak wielu wokół nas. Darów było tak dużo, że z dostarczonych produktów udało się obdarować 78 potrzebujących rodziny oraz samotnych osób.

Jak co roku od ponad 10 lata ogromną niespodzianką dla 12 rodzin były paczki przygotowane przez uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie. Szkoła ta z dużym zaangażowaniem wspomaga nasze rodziny i znowu było dużo i bogato.

 

W imieniu obdarowanych bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc wszystkim (a jest tych osób bardzo dużo), którzy wzięli udział w przygotowaniach tegorocznej Świątecznej Akcji 2022.

           

DZIĘKUJEMY!!!”

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

Lecz przez to kim jest i nie przez to, co ma

Lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II