DK LogoW ramach akcji promocyjnej  Odkrywamy Skarby Doliny Karpia zachęcamy do odwiedzenia gospodarstw rybackich na terenie Doliny Karpia, które należą do Ekomuzeum Doliny Karpia. Oferują one wycieczki, podczas których można zapoznać się z procesem hodowli karpia, tradycjami i historią produkcji rybackiej, specyfiką ryb słodkowodnych, a także ze zrównoważonym gospodarowaniem na obszarze NATURA 2000.

 

 

 

 

 

 

 

Przekierowanie z 1 sekundę...