WIAD GL MW dniach 18 i 19.01.2023 r., około 150 uczniów klas VIII szkół Gminy Brzeźnicy uczestniczyło w warsztatach profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów. W trakcie warsztatówuczniowie podróżując po Archipelagu Skarbów odwiedzili sześć wysp: Gwiazdy, Miłości, Dżungli, Bliskich Spotkań, Przewodników i Spełnionych Marzeń.

 

 

 

 

 

Eksplorując każdą z nich poznawali samych siebie, uczyli się świadomie podejmować decyzje oraz dostrzegać i analizować ich konsekwencje. Odnosząc się do motywu kolorowej gwiazdy symbolizującej człowieka, każdy z uczestników dziś wie, że „najważniejszy jest niebieski”! W ramach realizacji programu Archipelag Skarbów odbyło się także spotkanie online dla rodziców.

 

Program Archipelag Skarbów poruszał szeroki zakres tematów istotnych z punktu widzenia nastolatka. Zbudowany wokół kluczowych tematów dotyczących czasu dojrzewania odwoływał się do świata wartości opartego na pragnieniu trwałego szczęścia i prawdziwej miłości. Program wskazywał na istotną rolę przyjaźni w osiągnięciu omawianych celów poprzez wspieranie równomiernego rozwoju relacji między nastolatkami.


W warstwie profilaktycznej program oddziaływał w obszarze ograniczania ryzyka przemocy, uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze, uzależnienia behawioralne - pornografia), ograniczania ryzyka depresji i wspierania odpowiedzialnego podejścia do sfery seksualności.

Program wspierał młodzież w poznawaniu i akceptacji siebie, wzmacnianiu kompetencji w zakresie asertywności oraz zachęcał młodzież do pozytywnego spojrzenia na istotne z punktu widzenia psychologii rozwojowej obszary: złość, zakochanie, pobudzenie seksualne.

 

Program Archipelag Skarbów® w zakresie tematów związanych z rozwojem psychoseksualnym w okresie dojrzewania, płodnością, pojęciem rodziny odwoływał się do treści odpowiadających podstawie programowej przedmiotu – Wychowanie do Życia w Rodzinie. Pomagał w obszarach:

 

−       pomoc we właściwym przeżywaniu okresu dojrzewania,

−       wspieranie rozwoju moralnego i kształtowania hierarchii wartości,

−       promowanie integralnej wizji seksualności człowieka,

−       ukazanie jedności pomiędzy aktywnością seksualną, miłością i odpowiedzialnością,

−       tworzenie klimatu dla koleżeństwa, przyjaźni oraz szacunku dla człowieka.

 

Program zrealizowany został dzięki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzeźnicy, a zajęcia odbyły się w Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy – SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!