FOTO 2Samorząd Gminy Brzeźnica z dumą może powiedzieć, że utworzenie domów seniora było trafione. Spełniliśmy oczekiwania mieszkańców. Już w 2017 roku jako jedyna z gmin w powiecie wadowickim i jedna z pierwszych gmin wiejskich w województwie małopolskim utworzyła dzienny Dom Seniora.

 

 

 

 

 

 

Powstał on w budynku dawnej plebani w Marcyporebie dzięki pozyskanym środkom w ramach rządowego Programu Wieloletniego „SENIOR+ z przeznaczeniem dla 15 seniorów.


Drugi dzienny dom seniora powstał od stycznia 2019 roku w budynku dawnej szkoły w Łączanach. Różne były pomysły na zagospodarowanie tego budynku jednak Wójt Gminy zdecydował o zagospodarowaniu go dla osób starszych. I udało się! Na tę inwestycję oraz działalność na najbliższe trzy lata pozyskano 3,5 mln złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Ośrodek ten zaopiekował 30 osób w trybie dziennym oraz 15 osób we własnych domach zapewniając im usługi rehabilitacyjne, posiłek i codzienne wsparcie.

 

FOTO 1

 

W dalszym ciągu z myślą o środowisku senioralnym od stycznia 2021 roku rozpoczęła swoją działalność trzecia placówka dla seniorów - Klub Seniora w budynku Izby Regionalnej w Brzeźnicy. Na tę inwestycję również pozyskano środki zewnętrzne w ramach rządowego Programu Wieloletniego „SENIOR+”. Klub przeznaczony jest dla 15 osób.

 

Warto podkreślić, że seniorom oferuje się bardzo bogaty program: zajęcia ruchowe, warsztaty terapeutyczne, zajęcia manualne, treningi pamięci. Zapewnia się również rehabilitację w wykonaniu uprawionych rehabilitantów. Seniorzy korzystają także z gorących posiłków a stworzone zaplecze kuchenne pozwala na rozwijanie przez nich swoich zdolności kulinarnych.

Z perspektywy tych minionych pięciu lat funkcjonowania miejsc dla seniorów, patrząc na zadowolenie i uśmiechy uczestników z naszej gminy z dumą można powiedzieć, że inicjatywa ta była bardzo potrzebna a kolejna planowana jest już niebawem.

Samotność nie jest już problemem seniorów . Towarzystwo, opieka, wspieranie siebie nawzajem oraz osobisty rozwój to najważniejsze atuty naszych trzech Domów Seniora.