5Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego to jeden z głównych priorytetów, który gmina Brzeźnica wdraża systematycznie od wielu lat. Komunikacja zbiorowa i jej dostępność jest coraz bardziej doceniana przez mieszkańców. Zwłaszcza w czasie niestabilnej sytuacji geopolitycznej, mającej wpływ na rosnące ceny i koszty utrzymania.

 

 

 

Podejmowane przez gminę działania, mają zapewnić mieszkańcom łatwiejszy dostęp do podstawowych usług, w tym dojazd do szkół, opieki medycznej, instytucji, punktów usługowych. Wielu mieszkańców korzysta z komunikacji zbiorowej, dojeżdżając do pracy. Obserwujemy, jak codziennie zapełnia się samochodami parking przy Centrum Komunikacji w Brzeźnicy, który pełni funkcję park and ride – zaparkuj i jedź dalej. Stąd można odjechać w kierunku Krakowa, Zatora lub Wadowic. Stacja kolejowa w Brzeźnicy, która w ramach projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej pn. „Utworzenie zaplecza - centrum transportu komunikacji zbiorowej w Brzeźnicy poprzez przebudowę infrastruktury służącej obsłudze podróżnych” od 2019 roku stała się nowoczesnym i przyjaznym miejscem, zapewniającym m.in. ogrzewaną poczekalnię, możliwość skorzystania z działającego w budynku Stacji punktu gastronomicznego „Stacja smaków” – gorąca kawa ze smaczną kanapką, mogą być dobrym początkiem dnia. Podkreślmy, że centra komunikacyjne na obszarach wiejskich, z tak dobrze zorganizowanym zapleczem, są w dalszym ciągu rzadkością.

OSP 2

KOMUNIAKCJA GMINNA
Równolegle Samorząd Gminy Brzeźnica podjął decyzję o uruchomieniu własnej komunikacji gminnej. Gminna Spółka dysponuje trzema busami, tworząc w ten sposób sieć 3 linii obsługujących sołectwa. Na każdej z tych linii wykonywane jest od 5 do 6 kursów. Kolejne dwie linie gminne obsługuje Firma Globus, w kierunku Brzeźnica – Skawina przez Sosnowice, oraz Sosnowice – Kalwaria Zebrzydowska. Ten sposób zapewnienia komunikacji jest innowacyjnym rozwiązaniem - z tego co nam wiadomo, jesteśmy jedną z nielicznych gmin wiejskich, naszego powiatu, posiadającą takie rozwiązania.
Dzięki pozyskaniu środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, udało się nam utrzymać atrakcyjną cenę za bilet w ramach komunikacji gminnej, która pozwala mieszkańcom na komfortowy przejazd, a samo kursowanie linii zostało zsynchronizowane z rozkładem jazdy pociągów i autobusów tak, by można było przesiąść się i kontynuować podróż np. Szybką Koleją Aglomeracyjną.
Łatwo też rozpoznać naszą komunikację ponieważ pojazdy posiadają widoczną zewnętrzną informację o treści „komunikacja gminna” i znaki graficzne identyfikujące Gminę Brzeźnica.
Należy również zaznaczyć iż, dzięki naszemu wieloletniemu staraniu, Powiat Wadowicki uruchomił linię transportu publicznego Brzeźnica - Wadowice - Brzeźnica przez Wyźrał, która zapewnia 9 kursów w dni robocze  i 4 kursy w dni świąteczne.

OSP 2

KOMUNIKACJA AGLOMERACYJNA
Nie możemy tutaj nie wspomnieć funkcjonującej od wielu lat linii aglomeracyjnej MPK nr 223 na trasie Brzeźnica – Skawina - Kraków (Czerwone Maki), która jest w dalszym ciągu najpopularniejszą formą transportu z dwudziestoma ośmioma kursami w dni robocze w godzinach od 5 do 23. Uzupełnieniem transportu aglomeracyjnego jest od 1 października 2022 roku uruchomiona linia Kolei Małopolskich na trasie Kraków - Przeciszów. Rosnąca popularność wygodnego i szybkiego transportu szynowego pokazuje właściwy kierunek rozwoju komunikacji zbiorowej. Dla Gminy jest to duży atut – przejazd z Brzeźnicy do centrum Krakowa w ok. 50 min. dla osób pracujących, uczniów czy studentów krakowskich uczelni bez zagrożenia utknięciem w korkach jest argumentem przemawiającym za tym, by odstawić auto i ze spokojem planować punktualny dojazd na spotkanie lub umówioną wizytę. Pierwszy skład Kolei Małopolskich odjeżdża w stronę Krakowa o godzinie 4.46, natomiast ostatni pociąg, którym można dotrzeć do Brzeźnicy przyjeżdża o godzinie 23.31.

OSP 2MAŁOPOLSKA KARTA AGLOMERACYJNA
Od kilku miesięcy trwają prace nad rozszerzeniem Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej w ramach naszego, gminnego transportu. Obecnie przygotowujemy rozszerzenie zasięgu działania tej karty, poprzez włączenie do aglomeracyjnego systemu naszej komunikacji wewnętrznej. Kupując bilet w automacie w busie lub przy dworcu podróżny skorzysta z transportu publicznego po terenie gminy Brzeźnica. Uprawniony będzie również do przejazdu pociągiem ze stacji w Brzeźnicy. Ten sam bilet wykorzysta również w Krakowie. Swobodnie będzie można kontynuować podróż tramwajem lub miejskim autobusem.

 

OSP 2

Zapraszamy wszystkich do korzystania ze środków transportu publicznego.
Zapraszamy również do zgłaszania swoich uwag i sugestii.
Staramy się dostosowywać do zgłaszanych potrzeb. Proszę jednak pamiętać, że gmina Brzeźnica to 14 sołectw z bardzo rozproszoną zabudową, gdzie pomimo naszych starań, w dalszym ciągu istnieją obszary z ograniczonym dostępem komunikacji zbiorowej.

Szczegółowe rozkłady jazdy na stronie internetowej gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl  oraz u przewoźników.