logo_MTHGmina Brzeźnica złożyła wniosek o przyznanie grantu w ramach projekt pn. Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny i została zakwalifikowana do otrzymania wsparcia.

 

 

 

 

Celem projektu jest zwiększenie potencjału małopolskich organów prowadzących szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w odpowiedzi na kryzys migracyjny związany z działaniami wojennymi prowadzonymi od 24 lutego 2022 r. na Ukrainie. Grant przyznany jest na wielowymiarowe wsparcie szkół wyłącznie w zakresie edukacyjnym, psychologicznym i sprzętowym wspomagającym edukację i rozwój uczniów.

Wsparciem w ramach projektu zostały objęte szkoły:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy
- Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy
- Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
- Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach

W ramach otrzymanych środków zakupiony zostanie sprzęt IT, pomoce dydaktyczne, wyposażenie sal lekcyjnych, a także zostaną zrealizowane działania o charakterze integrującym środowisko uczniów polskich i ukraińskich poprzez m. in. zajęcia taneczno-sportowe czy wycieczki. Zaplanowano również zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz działania w zakresie doskonalenia kadry placówek.

Kwota otrzymanego wsparcia finansowego: 387 807,29 zł

Termin zakończenia projektu: 31 sierpnia 2023 r.

stopka granatowa