5

Drodzy Strażacy i Druhowie,

Z okazji Waszego Święta pragnę wyrazić wdzięczność za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu swoich obowiązków oraz uznanie za bezinteresowną służbę na rzecz mieszkańców Gminy Brzeźnica.

Niech podejmowane działania będą zawsze źródłem osobistej satysfakcji i powodem do dumy w myśl motta: „Bogu na chwałę, Ojczyźnie w potrzebie, Bliźniemu na ratunek”.

Życzę bezpiecznej służby oraz nieustającej opieki Świętego Floriana.


Wójt Gminy
Bogusław Antos