1Koniec czerwca wyznacza również koniec działań projektu TO BEE OR NOT TO BE realizowanego w ZSP w Brzeźnicy w ramach Programu English Teaching, a będącego częścią inicjatywy edukacyjnej podjętej przez Nidzicką Fundację Rozwoju „NIDA” we współpracy z norweską organizacją pozarządową BYBI.

 

 

 

 

 

Owocem tej współpracy jest wspólny projekt INNES – Innowacyjna Edukacja Szkolna, który jako przedmiot działań wybrał szeroko pojętą tematykę związaną z pszczołami i ich rolą w ludzkich ekosystemach.

Stąd obecność „komponentu pszczelego” w projektach szkolnych English Teaching realizowanych w ramach Small Grants w roku szkolnym 2022 / 2023. W naszej szkole pszczoły szczególnie zaznaczyły swoją obecność w tym roku szkolnym – pojawiły się w zajęciach projektowych z języka angielskiego, techniki, informatyki, były elementem zajęć kulinarnych, literackich i praktycznych.


Uczniowie współpracując w grupach lub pracując indywidualnie gotowali, przygotowywali prezentacje multimedialne, oglądali filmy w formie tradycyjnej i używając okularów VR. Pisali opowiadania i wiersze o pszczołach, wykonywali prace plastyczne i modele trójwymiarowe, sadzili razem rośliny miododajne, uczestniczyli w wycieczkach i grach terenowych, ale przede wszystkim uczyli się współpracować w grupie i na nowo (po długim czasie izolacji covidowej) odnajdywać przyjemność w przebywaniu w towarzystwie rówieśników. Walory realizowanego przez nas projektu, zarówno naukowe, jak i społeczne są nie do przecenienia.

 

2 3
   
4 5