5

Wytrwale dążyli do celu, otrzymali dofinansowanie z różnych źródeł i zakupili średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki RENAULT D15 HIGHT 4x4 wraz z wyposażeniem. 

 

 

 

 

Widowiskowa prezentacja i okolicznościowa uroczystość odbyła się przed remizą strażacką OSP w Tłuczani w dniu 16 września 2023 r. Zaproszonych gości witali Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos- Prezes Zarządu Gminnego OSP RP oraz Prezes OSP w Tłuczani Marek Długopolski.

Swoją obecnością gospodarzy i publiczność zaszczycili: senator RP Andrzej Pająk, posłowie na Sejm RP: Filip Kaczyński, Krzysztof Kozik, Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Małopolskiego Mariusz Jakubas, Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach st. bryg. Paweł Kwarciak, poczty sztandarowe i zastępy strażackie z jednostek OSP w gminie Brzeźnica i z sąsiednich, Komendant Posterunku Policji w Brzeźnicy asp. szt. Paweł Golonka,  radni Rady Powiatu: Przewodnicząca Rady  Powiatu w Wadowicach Zofia Kaczyńska oraz radni: Kazimierz Mostowik, Mirosława Zybek;  Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica Jadwiga Kozioł wraz z radnymi Rady Gminy Brzeźnica, sołtysi z gminy Brzeźnica, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy Brzeźnica, prezesi firm i organizacji, mieszkańcy Tłuczani, Wyźrału i inni goście.

Uroczystość przebiegała zgodnie z ceremoniałem strażackim. W centralnym punkcie ks. kanonik Marian Bylica – rezydent, senior rodem z Tłuczani pobłogosławił nowy strażacki samochód. W okolicznościowym wstępie odwołał się do historii jednostki OSP w Tłuczani. Jako dziecko widywał strażaków jadących do akcji. Mówił, że w większości byli to dziadkowie i pradziadkowie obecnych strażaków. Wspomniał Juliusza Lenartowicza - współzałożyciela OSP w Tłuczani i kierownika Szkoły w Tłuczani. Na nowym logo OSP w Tłuczani – autorstwa Leszka Błacha, widnieje rok założenia jednostki – 1926 r.  Już rozeszła się ciekawostka, że strażacy na nowy samochód mówią  „Juliusz” – przywołując tym samym pamięć o założycielu. Przed kilkunastoma miesiącami jednostka OSP w Tłuczani objęła opieką na miejscowym cmentarzu grób śp. Juliusza Lenartowicza. Opłacono miejsce, odnowiono nagrobek.

W imieniu Zarządu OSP w Tłuczani Prezes Marek Długopolski i naczelnik Andrzej Jaskiernia dziękowali, wręczając pamiątkowe statuetki osobom, które przyczyniły się do pozyskania funduszy na zakup wyczekiwanego i potrzebnego samochodu strażackiego.

Ponadto uroczystość w Tłuczani stała się miejscem, gdzie wręczono strażackie odznaczenia zasłużonym strażakom z gminy Brzeźnica. W gronie odznaczonych byli:

- Druh Tomasz Struzik – odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa

- Druh Andrzej Jaskiernia – Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa

- Druh Piotr Gil – Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa

- Druh Łukasz Ostrowski – Odznaką Wzorowego Strażaka

- Druh Władysław Armatys – Odznaką Za Wysługę 50 lat

- Druh Marek Długopolski – Odznaką Honorową Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Wadowickiego „SREBRNA”.

- Druh Ryszard Jaskiernia – Odznaką Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Wadowickiego „SREBRNA”  

Oprawę muzyczną tworzyły orkiestry dęte pod batutą Karola Pająka:  Orkiestra Dęta Tłuczań i zaprzyjaźniona z miejscową orkiestrą Orkiestra Sygnał z Radziszowa.  Efekt wizualny wzbogaciły mażoretki ARVA & ALENA, występujące przed orkiestrą.

Po zakończeniu strażackich uroczystości, wieczorem miała miejsce strażacka biesiada. Był poczęstunek dla wszystkich, muzyka, skecz kabaretowy. Dzieci, które przyszły z rodzicami swobodnie korzystały z placu zabaw tuż przy strażnicy, a później mogły wsiąść do nowego strażackiego wozu. Wszystko bezpiecznie pod opieką strażaków.  

Pomoc i pozyskanie dofinansowania przez OSP w Tłuczani.

Ze strony UG Brzeźnica zapewniono jednostce konsultacje, pomoc i koordynację na każdym etapie realizacji zadania (m.in. przy złożeniu wniosków, prowadzeniu postępowania przetargowego, w rozliczeniu wniosku).

Dofinansowanie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości 1 149 000,00 zł :

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  475 000,00 zł

- z budżetu Gminy Brzeźnica 150 000,00 zł

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 75 000,00 zł

- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie w ramach działania „Małopolskie OSP 2023” – 45 000,00 zł

- z budżetu Starostwa Powiatowego 20 000,00 zł

- wkład własny OSP Tłuczań – 384 000,00 zł (w tym częściowo pożyczka z Banku Spółdzielczego) 

 

001 002 003
006 005 07
012 012 012
014 012 012

 

 Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

0 1

 

 

 

Wytrwale dążyli do celu, otrzymali dofinansowanie z różnych źródeł i zakupili średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki RENAULT D15 HIGHT 4x4 wraz z wyposażeniem. Widowiskowa prezentacja i okolicznościowa uroczystość odbyła się przed remizą strażacką OSP w Tłuczani w dniu 16 września 2023 r. Zaproszonych gości witali Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos- Prezes Zarządu Gminnego OSP RP oraz Prezes OSP w Tłuczani Marek Długopolski.