0

Rozbudowa infrastruktury i dostęp do czystej i zdrowej wody to jeden z kluczowych elementów naszego rozwoju i bezpieczeństwa. 

 

 

 

Dlatego Samorząd Gminy Brzeźnica podjął się realizacji zadania wybudowania nowoczesnej stacji uzdatniania wody w Brzeźnicy.

Na realizację zadania, którego wartość wyniosła przeszło 9 mln złotych, pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7,12 mln złotych.
Nowa stacja uzdatniania wody to przede wszystkim gwarancja dostatecznej ilości i bardzo dobrej jakości wody przez najbliższe lata – podkreślił Wójt Bogusław Antos. Dzięki niej, będziemy w stanie zaspokoić potrzeby naszych mieszkańców oraz dostarczyć wodę do nowych miejscowości na południowy wschód od Brzeźnicy, takich jak Kopytówka, Bęczyn, Paszkówka i Sosnowice.

W uroczystym otwarciu 10 października br. udział wzięli zaproszeni goście m.in. posłowie na Sejm, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, przedstawiciele powiatu wadowickiego, radni, sołtysi, Proboszcz parafii NSPJ w Brzeźnicy, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek, projektanci, wykonawcy oraz mieszkańcy gminy – w tym seniorzy oraz uczniowi szkół z terenu gminy.
Uroczystemu otwarciu towarzyszyła możliwość zwiedzenia obiektu po którym oprowadzał p. Dyrektor Gminnego Zakładu Usługowego Wojciech Spisak.

Zakres inwestycji obejmował m.in.: rozbiórkę budynku gospodarczego, budowę budynku SUW wraz z instalacjami (w tym OZE), budowę rurociągów tłocznych, odcinka sieci magistralnej, przebudowę i budowę nowych studni, budowę 2 osadników, instalacji kanalizacji do neutralizatora ścieków, budowę 2 zbiorników wody uzdatnionej o poj. 300 m3 i przyłącza kanalizacji do zbiornika bezodpływowego, wykonanie placu manewrowego z miejscami postojowymi, ogrodzeniem terenu i zakup ciągnika z beczką do przewozu wody pitnej. Urządzenia są w pełni zautomatyzowane i przystosowane do zdalnego zarządzania (spoza budynku stacji). Procesy technologiczne są wizualizowane. Stacja ta posiada nowatorskie rozwiązania np. w zakresie własnej produkcji energii. Poza panelami fotowoltaicznymi posiada wysoko wydajny agregat do produkcji prądu.

Wartość zadania inwestycyjnego: 9 055 260,00 PLN
Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych: 7 125 000,00 PLN
Wkład własny samorządu Gminy Brzeźnica: 1 930 260,00 PLN

 

001001 003
005005003
005005
005
005005005

018