WIAD POLICJA MDotychczasowy Posterunek Policji w Brzeźnicy od listopada 2023 r. został przekształcony w Komisariat Policji w Brzeźnicy. Decyzję o zmianie statusu podjął Wojewódzki Komendant Policji w Krakowie nadinspektor Michał Ledzion. Pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Komendanta Policji w Wadowicach inspektora Arkadiusza Śniadka. „Czynione od roku starania Wójta Gminy Brzeźnica Bogusława Antosa przyniosły efekt” – podsumował w okolicznościowym przemówieniu Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach.

 

 

 

Jednostka zwiększy zasoby kadrowe, co bezpośrednio przełoży się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w gminie i regionie. Będzie więcej patroli, skróci się czas dojazdu do zdarzenia. Wydłużone zostaną godziny dyżurów, w tym weekendowe i nocne. Mieszkańcy mogą poczuć się bardziej komfortowo pod względem bezpieczeństwa.

 

Uroczystość otwarcia Komisariatu w Brzeźnicy odbyła się w dniu 8 listopada 2023 r. na Rynku w Brzeźnicy, a dokładnie przed budynkiem Policji w Brzeźnicy. Wydarzenie przebiegło zgodnie z policyjnym protokołem i ceremoniałem. Okolicznościowe przemówienia w kolejności wygłosili: Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinspektor Michał Ledzion, doradca Wojewody Małopolskiego Krzysztof Durek, Starosta Powiatu Wadowickiego Eugeniusz Kurdas, Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos. W wydarzeniu udział brali Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach na czele z Komendantem Powiatowym Policji w Wadowicach inspektorem Arkadiuszem Śniadkiem, Policjanci z komisariatów i posterunków w powiecie wadowickim, w tym Policjanci z nowo powołanego Komisariatu Policji w Brzeźnicy na czele z komendantem asp. sztab. Pawłem Golonką, Policjanci z regionu. W gronie zaproszonych gości byli: Wicestarosta Powiatu Wadowickiego Beata Smolec, Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica Jadwiga Kozioł, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Brzeźnica Kazimierz Pacułt, Przewodniczący Komisji Rady Gminy Brzeźnica - Adam Kutermak, Małgorzata Klaja, Sekretarz Gminy Brzeźnica Barbara Klęczar, przedstawiciele mediów.

 

Stosownie do okoliczności odczytane zostały decyzje, listy gratulacyjne, były życzenia składane na ręce Komendanta Komisariatu Policji w Brzeźnicy asp. sztab. Pawła Golonki i Wójta Gminy Brzeźnica Bogusława Antosa. Goście podkreślali, że awans z Posterunku do statusu Komisariatu jest spójny z dynamicznym rozwojem Gminy Brzeźnica.

 

Polecamy też Artykuł z strony Policja Małopolska >> zobacz

 

galeriaGaleria Fotograficzna >> zobacz