NPRCZ MW ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dwie szkoły z naszej Gminy otrzymały finansowe wsparcie. Celem dotacji jest zwiększenie atrakcyjności zbiorów bibliotecznych poprzez promowanie nowości wydawniczych oraz zwiększanie ich dostępności wśród uczniów. Wsparciem zostały objęte następujące jednostki:

 

 

 

 

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączanach - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Łączanach; pozyskano wsparcie w wysokości 4.000,00 zł. Całkowity koszt realizacji – 5.000,00 zł;

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączanach - Przedszkole Samorządowe; pozyskano wsparcie w wysokości 2.500,00 zł. Całkowity koszt realizacji – 3.125,00 zł;

  • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach: pozyskano wsparcie w wysokości 4.000,00 zł. Całkowity koszt realizacji – 5.000,00 zł;

 

W ramach udzielonego wsparcia finansowego zostaną zakupione książki będące nowościami wydawniczymi, elementy wyposażenia biblioteki oraz zrealizowane zostaną działania promujące czytelnictwo.

 

 

Termin realizacji zadania publicznego: 25.05.2023 r. -31.12.2023 r.