PACZKA 2023 MW 2023 roku po raz jedenasty zorganizowana została pomoc dla wielu potrzebujących rodzin z terenu naszej Gminy. Jak co roku, wszystkie szkoły włączyły się do przedświątecznych działań pomocowych.

 

 

 

 

 

W tych działaniach już od kilku lat wspiera naszą Gminę zaprzyjaźniona Szkoła Społeczna nr 1z Krakowa, która również przygotowała bardzo obfite paczki dla 11 potrzebujących rodzin. Dzięki działaniom Szkół i Przedszkola w Brzeźnicy, w 2023 roku obdarowanych zostało 64 najbardziej potrzebujący. Były to przede wszystkim osoby samotne, starsze, chore i rodziny niepełne. Dzięki zebranym produktom, obdarowane osoby mogły radośnie, szczęśliwie i obficie spędzić czas Świąt Bożego Narodzenia.

 

Jak co roku, w Akcję zaangażowało się wiele osób, które bezinteresownie niosły pomoc przy przygotowaniach i realizacji działań.

 

Wszystkim SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !