WOS MCykl lekcji o samorządzie gminnym. Kontynuuję projekt, w ramach którego prezentuję zagadnienia dotyczące praktycznych aspektów funkcjonowania samorządu gminnego. Wiadomości dotyczą m.in.: zasad podejmowania uchwał-stanowiących prawo miejscowe, podatków lokalnych, pozyskiwania środków, decyzji administracyjnych, kompetencji wójta, szczebli samorządu terytorialnego.

 

 

 

 

Spotkania odbywają się w ramach rozwijania zakresów tematycznych, ujętych w programach lekcji: wiedzy o społeczeństwie, historii, edukacji dla bezpieczeństwa. Młodzi ludzie mając wiedzę, mogą w przyszłości stać się świadomymi i zaangażowanymi obywatelami.

 

23 stycznia 2024 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączanach.

 

Bogusław Antos

Wójt Gminy Brzeźnica