ZOSP MOchotnicza Straż Pożarna w Marcyporębie podsumowała 2023 rok na zebraniu sprawozdawczym, które odbyło się 27.01.2024 r. Prezes OSP Marcyporęba Zdzisław Orgal przedstawił sprawozdanie z działalności. Składał podziękowania za współpracę i wsparcie dla instytucji, parafii, firm oraz mieszkańców, w tym za życzliwe przyjęcie strażackiej kolędy.

 

 

 

 

W zebraniu brali udział druhowie OSP Marcyporęba, w tym drużyna młodzieżowa, przedstawiciele władz strażackich - Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Brzeźnicy Bogusław Antos, zarazem Wójt Gminy Brzeźnica, Pani Małgorzata Struzik Członek Zarządu Gminnego OSP RP w Brzeźnicy, brygadier Krzysztof Cieciak z Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, Prezes Klubu Honorowego Dawców Krwi "Dar serca" Janusz Ciężadlik.

 

ZOSP 2

 

W roli gości byli obecni: Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica Jadwiga Kozioł, dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie Krystyna Korus, sołtys Bachorowic, sołtys Marcyporęby, sołtys Nowych Dworów, Pan Jan Morek firma "Multiserw Morek", członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Marcyporębie oraz przyjaciele i sympatycy strażaków.

Podczas zebrania wytyczono ramowy plan działania na 2024 r. Wśród priorytetów wymieniono m.in. doposażenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz remont w budynku strażnicy i przed wejściem.

 

Dziękuję za dobrą współpracę, gotowość do działania, poświęcenie oraz honorową i ofiarną służbę dla dobra społeczności całej gminy Brzeźnica.

 

 

Bogusław Antos

Wójt Gminy Brzeźnica

 

 

Prezes Zarządu Gminnego OSP RP w Brzeźnicy