OGLOSZENIENa prośbę przewoźnika Firmy GLOBUS Marzena Szczurek informujemy, że od dnia 1 marca 2024 roku, przewoźnik zaprzestaje kursowania na linii Zator - Skawina - Kraków.

 

 

 

 

Niestety pomimo wielokrotnych rozmów i starań ze strony gminy, przewoźnik ostatecznie zdecydował o likwidacji linii, argumentując swoją decyzję dużymi stratami finansowymi. Według przewoźnika straty wynoszą blisko 30 tys. zł miesięcznie i są spowodowane ciągłą zmniejszającą się liczbą pasażerów.


Spadek liczby pasażerów tłumaczy zwiększoną częstotliwością połączeń kolejowych.

 

Na dzień dzisiejszy przewoźnik podjął działania mające na celu uruchomienie linii Zator - Brzeźnica - Skawina, jednak uzyskanie stosownych zgód i zezwoleń wymaga czasu.