BG MDziękuję Wszystkim Mieszkańcom naszej gminy, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych. W sposób szczególny składam podziękowanie tym, którzy oddali swój głos na moją osobę. Dziękuję za ponowne wyrażenie zaufania. Obiecuję, że będę nadal pełnić swoją funkcję z odpowiedzialnością i troską o dobro wszystkich mieszkańców.

 

 

 

Dziękuję również za to, że obdarzyliście zaufaniem moich kandydatów na radnych startujących z KWW Razem w Przyszłość.

Gratuluję wszystkim, którzy zostali Radnymi.

Marek Bobula

Magdalena Borkowska

Andrzej Jaskiernia

Małgorzata Klaja

Jadwiga Kozioł

Robert Kudłaszyk

Adam Kutermak

Mirosław Mądry

Łukasz Ostrowski

Edyta Przystał

Artur Starowicz

Ryszard Święch

Katarzyna Tylek

Krzysztof Wyroba

Wojciech Żurek

 

Będziemy współpracować dla rozwoju Gminy Brzeźnica i dobra jej Mieszkańców.

 

 

 

Zapraszam do dialogu i współpracy,

Wójt Gminy Brzeźnica

Bogusław Antos