BG M

Powstanie przeszło 5 km ścieżki rowerowej na koronie wału Kanału Łączany-Skawina oraz parking Parkuj i jedź (P&R) w ramach rozstrzygniętego naboru projektów dofinansowanych ze środków europejskich w ramach Fundusze Eurpoejskie dla Małopolski 2021 - 2027.

 

 

 

 

9 kwietnia 2024 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 767/24 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania wśród których znalazł się projekt złożony przez Gminę Brzeźnica. Dofinansowanie w wysokości przeszło 5 mln zł uzyskano na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Łączany – Brzezinka biegnącej koroną wału kanału łączańskiego wraz ze zjazdami i przejazdami pod 3 obiektami mostowymi. Dodatkowo w centrum Brzeźnicy przy ul. Krakowskiej powstanie parking Parkuj i jedź dla 33 samochód, z wiatą dla rowerów oraz stacją ładowania samochodów elektrycznych.

Dofinansowanie uzyskano w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działanie 8.12 Transformacja transportu. To jedne z pierwszych naborów, ogłoszone jeszcze w 2023 roku, które finansują zadania inwestycyjne w nowej perspektywie programowej.

Głównym celem projektu jest redukcja niskiej emisji transportowej oraz integracja transportu zbiorowego z indywidualnym poprzez promowanie i rozwój transportu rowerowego na terenie gminy Brzeźnica.

Ścieżka rowerowa będzie połączona z popularną VELO SKAWINA, umożliwi bezpieczniejszy dojazd do Wiślanej Trasy Rowerowej oraz budowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich na odcinku Podolsze – Łączany VELO SKAWA.

Projekt pn.: Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Brzeźnica
Szacowana wartość projektu: 6 091 386,14 PLN
Wartość dofinansowania: 5 010 402,61 PLN
Planowana data zakończenia realizacji projektu: grudzień 2025 roku.
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działanie 8.12 Transformacja transportu.

logotypy