0

26 kwietnia członek Zarządu Województwa Małopolskiego Iwona Gibas wręczyła w Oświęcimiu promesę Wójtowi Gminy Brzeźnica Bogusławowi Antosowi na realizację projektu, który został wybrany do dofinansowania w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej.

 

 

 

 

Projekt pn. "Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Brzeźnica" zakłada m.in. budowę ścieżki rowerowej wzdłuż kanału łączańskiego na odcinku Łączany-Brzezinka o długości przeszło 5 km wraz ze zjazdami oraz przejazdami pod trzema obiektami mostowymi. Ponadto w ramach projektu powstanie punkt przesiadkowy oraz parking P&R i B&R w Brzeźnicy.
Wartość dofinansowania wynosi przeszło 5 mln złotych.
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej (254 mln euro) w programie Fundusze Europejskie dla Małopolski to wsparcie finansowe, które będzie przeznaczone na łagodzenie skutków transformacji energetycznej na terenach węglowych naszego regionu – w powiatach wadowickim, oświęcimskim, olkuskim oraz chrzanowskim.

 

001001 003