OSP MARCYPOREBA GLjpg27 kwietnia 2024 roku w Marcyporębie miała miejsce wyjątkowa uroczystość związana z przekazaniem nowego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydarzenie to zbiegło się z obchodami 111. rocznicy powstania jednostki, co nadało spotkaniu szczególny charakter.
 
 
 
 
 

 

W uroczystościach wzięło udział wielu znamienitych gości, w tym Wojewoda Małopolski Krzysztof Klęczar, Małopolski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Przemysław Przęczek, Komendant Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Paweł Kwarciak, Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos, Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica Jadwiga Kozioł wraz z innymi przedstawicielami lokalnych władz i organizacji.
 
Podczas ceremonii, której przewodził Ks. Kanonik Rafał Marciak, poświęcono nowy pojazd, który będzie służyć bezpieczeństwu i ochronie mieszkańców regionu. Poświęcenie było momentem refleksji i wspólnoty, podkreślającym długą tradycję i zaangażowanie strażaków ochotników w życie lokalnej społeczności.
 
W trakcie uroczystości wręczono także odznaczenia i wyróżnienia dla zasłużonych.
 
Dodatkowym punktem programu było przekazanie defibrylatora AED dla OSP Marcyporęba, zakupionego ze środków do dyspozycji sołectwa. Wydarzenie to podkreślało ważność współpracy i wsparcia społeczności lokalnej dla jednostki strażackiej.
 
Na zakończenie, symboliczne kluczyki do nowego pojazdu wręczono Naczelnikowi OSP, druhowi Grzegorzowi Orgalowi, który przekazał je kierowcy wozu, druhowi Andrzejowi Gonciarczykowi. Uroczystość zakończyła się poświęceniem samochodu, które symbolicznie zainaugurowało jego służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Marcyporęby.
 
Wydarzenie to było świadectwem trwałej tradycji oraz gotowości OSP Marcyporęba do służby i działania na rzecz wspólnoty, jednocześnie pokazując solidarność i wsparcie lokalnego samorządu i społeczności.
 
 
 
galeriaGaleria Fotograficzna >> zobacz