PARK BRZEZNICA GLDzisiejsza sesja Rady Gminy Brzeźnica przyniosła nie tylko zakończenie bieżącej kadencji 2018-2024, ale także wyjątkowy moment historyczny – podjęcie przez Radnych uchwały intencyjnej dotyczącej pozyskania Dworu wraz z zespołem parkowym w Brzeźnicy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z końcem stycznia 2024 r. miało miejsce w Urzędzie Gminy w Brzeźnicy spotkanie z właścicielem w sprawie odkupienia całego majątku dworskiego w Brzeźnicy. Od kilkunastu miesięcy czynię starania i rozważam, jak sprawić, żeby dwór wraz z zabudowaniami i dużym zielonym terenem parkowym stał się użyteczny i dostępny dla mieszkańców.
 
Miejsce to posiada ogromny potencjał oraz wartość historyczną. Pragnę wspólnie z mieszkańcami, uwzględniając ich potrzeby oraz kierując się decyzjami konserwatorskimi, stworzyć projekt, który przywróci świetność temu miejscu. Doświadczenie zdobyte podczas trwającej obecnie rewitalizacji i adaptacji dworu i parku w Kossowej stanowi solidną podstawę do realizacji podobnego przedsięwzięcia w Brzeźnicy.
 
Na bieżąco będę informował o kolejnych etapach działania.
 
 
 
Serdecznie pozdrawiam,
 
Bogusław Antos
 
Wójt Gminy Brzeźnica