0Wtorek 7 maja 2024 roku stał się znaczącym dniem dla samorządu w Gminie Brzeźnica. Po raz pierwszy zgromadzili się nowo wybrani radni IX kadencji, aby wziąć udział w inaugurującej sesji Rady Gminy, która odbyła się w Centrum Kultury i Promocji.

 

 

 

 

Uroczystość rozpoczęła się od prezentacji wyników ostatnich wyborów samorządowych, które ogłosił Wiceprzewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Jacek Furmiński. Każdy z radnych odebrał zaświadczenie o wyborze, a następnie złożył ślubowanie, potwierdzając zobowiązania słowami: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.
Kolejnym punktem porządku obrad były wybory prezydium Rady. W tajnym głosowaniu radni ponownie zaufali Jadwidze Kozioł, wybierając ją na Przewodniczącą Rady Gminy, a na stanowisko Wiceprzewodniczącego wybrano Adama Kutermaka.


W centralnym punkcie sesji odbyło się zaprzysiężenie nowo wybranego Wójta Gminy Brzeźnica Bogusława Antosa. Wójt złożył uroczyste ślubowanie. Były gratulacje i życzenia od zebranych radnych i gości. W okolicznościowym przemówieniu Wójt podkreślił znaczenie współpracy i zaufania mieszkańców. Dziękował współpracownikom i wszystkim, którzy tworzą wspólnotę ludzi działających dla dobra społeczeństwa. Słowa podziękowania skierował także do najbliższych – rodziny i przyjaciół.


W przemowie Bogusław Antos zarysował również obraz ubiegłej kadencji, która była wyzwaniem z powodu pandemii, konfliktu na Ukrainie oraz inflacji. Jednakże podkreślił, że była to także kadencja będąca maratonem inwestycyjnym. Wymienił liczne projekty, takie jak: nowe centrum medyczno-rehabilitacyjne, rozwój komunikacji gminnej, budowę sal gimnastycznych, boisk wielofunkcyjnych, stref rekreacji, żłobków, domów seniora, a także modernizację trzech mostów na Kanale oraz pozostałej infrastruktury drogowej. Podsumowując Wójt wyraził przekonanie, że te działania przyczyniły się do rozwoju i poprawy jakości życia w Gminie Brzeźnica, co zostało pozytywnie ocenione przez mieszkańców.
Po zakończeniu części uroczystej, radni przystąpili do pracy legislacyjnej, tworząc trzy komisje, które będą wspierać funkcjonowanie Rady w nowej kadencji.


Optymizm i zaangażowanie, z jakimi nowa Rada Gminy Brzeźnica rozpoczęła swoją działalność, zapowiadają kolejne lata owocnych inwestycji i rozwoju lokalnej społeczności.

 

001001 003
005005003
005005005
 005