PROJDo żłobka oraz wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych trafiły oczyszczacze powietrza, przekazane nieodpłatnie przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE ...

 

 

 

 

pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, w którym uczestniczy Gmina Brzeźnica.

Gmina Brzeźnica otrzymała łącznie 7 oczyszczaczy powietrza.