3 MMieszkania chronione przeznaczone są dla osób które potrzebują wsparcia w codziennym życiu, ze względu na trudną sytuację, wiek, niepełnosprawność, chorobę albo w związku z innymi okolicznościami.

 

 

 

 

Powstały dzięki pozyskanej przez gminę Brzeźnicadotacji celowej w wysokości 170 000 zł   z Rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Dofinansowanie przeznaczono na całkowity remont oraz wyposażenie budynkuw miejscowości Wyźrał w celu adaptacji budynku na dwa mieszkania chronione dla 6 osób. Inwestycja kosztowała 340 000 zł. z czego 50% to pozyskane środki.

 

1 M  2 M  4 M

 


W ramach prac związanych z adaptacją obiektu wyremontowano wszystkie pomieszczenia budynku w miejscowości Wyźrał. Zmodernizowana została instalacja elektryczna, wodociągowa i centralnego ogrzewania. Obiekt poddano też termomodernizacji. Ocieplono ściany zewnętrzne i wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.

W ramach środków zakupiono też niezbędne wyposażenie mieszkań. Dzięki temu obiekt, nie tylko został zmodernizowany, ale zyskał nową funkcję.