K T T MW roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klasy 8a Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzeźnicy, w ramach zajęć świetlicowych, wzięli udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Klimat to temat!”. Program realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i ma na celu „przybliżenie konsekwencji zmiany klimatu na świecie i w naszym najbliższym otoczeniu oraz możliwości osobistego wpływu na ich ograniczenie lub łagodzenie w perspektywie lokalnej i globalnej”.

 

 

 

Uczestnicy programy poszerzą swoją wiedzę o aktualne informacje na temat zmiany klimatu i podejmą różne działania na terenie szkoły oraz Gminy Brzeźnica, zachęcając nas wszystkich do wspólnego dbania o klimat.

 

Opiekunami projektu są: Anna Lang i Monika Jaskierny

Pierwszym „palącym” problemem, który został poruszony przez uczestników projektu był temat wypalania traw. Zachęcamy do lektury artykułu.

WYPALANIE TRAW – nie bądźmy obojętni !

Co roku wraz z wiosną wracają masowe podpalania traw. Straże pomimo ciągłych akcji informacyjnych nie są w stanie zapobiegać rozprzestrzenianiu się tej „tradycji” na wsi.

Ryzyko, jakie niesie ze sobą wypalanie traw, jest ogromne. Ogień jest niezależnym żywiołem i nigdy nie możemy mieć pewności, że będziemy w stanie go opanować. Chwila nie uwagi, silniejszy podmuch wiatru czy ukształtowanie terenu mogą doprowadzić do nieodwracalnych skutków.


W Polsce wypalanie roślinności stosowane bywa jako forma oczyszczania terenów nieużytków rolnych,wczesnowiosennych.
Zwalczanie tej praktyki jest przedmiotem apeli i akcji edukacyjnych.

 

Przypominamy o skutkach wypalania traw:


- zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego,

- zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem węgla,

- degradacja gleby,

- ryzyko pożaru lasu oraz sąsiadujących obiektów,

- zagłada zwierząt glebowych,

- straty roślinności.

 

Wypalanie traw jest zabronione na podstawie kodeksu wykroczeń, który przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5 tys. złotych.

 

 

APELUJEMY O ROZSĄDEK !

 

Opracowanie: Emilia, Ola, Julia

Plakat: Natalia

 

Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/170650

Policja-przypomina-wypalanie-traw-jest-niedozwolone.html

http://www.edukacja.psp.wlkp.pl