20180412 115633 mW Paszkówce od marca trwają prace nad rozbudową sieci kanalizacyjnej. Inwestycja o wartości blisko 2 000 000 zł. realizowana jest w ramach współfinansowania środkami Unii Europejskiej w 63,63 % z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

 

 

 

20180412 115633 m

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców gminy oraz ochronę środowiska. Wybrany wykonawca robót – Firma GEM Piotr Momot z Chrząstowic ma do wykonania blisko 6 km sieci kanalizacyjnej, trzy pompownie ścieków i ich zasilenie energetyczne . Termin zakończenia zaplanowano na połowę tego roku.

 

W czasie robót możliwe są utrudnienia i niedogodności, prosimy więc Mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość.

 

EU MA PROW