FLAGA GODLO

 

Dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego:  Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej Nr 470038K w km 0+490 do km 2+000 w miejscowości Sosnowice, gmina Brzeźnica”


Kwota dofinansowania: 227 518,00 zł

Środki kwalifikowalne: 379 198,05 zł

Całkowita wartość inwestycji: 379 198, 05 zł

Otrzymane dofinansowanie z FDS stanowi 60 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Głównym celem projektu jest poprawa parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej oraz bezpieczeństwa pieszych przy drogach gminnych.

 

Ogólny zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie robót przygotowawczych, nowej nawierzchni drogowej i poboczy. Zakres prac remontowych obejmie wymianę barier oraz oznakowanie drogi.

Planowany termin zakończenia prac 20.11.2020 roku.