FLAGA GODLO

 

 

Dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego: Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 470022K polegająca na budowie chodnika : odcinek I w km od 0+038 do km 0+096; odcinek II w km od 0+175 do km 0+263; odcinek III w km od 0+648 do km 0+712 w miejscowości Marcyporęba, gmina Brzeźnica”.


Kwota dofinansowania: 96 595,00 zł

Środki kwalifikowalne: 160 991,79 zł

Całkowita wartość inwestycji: 183 318,13 zł

Otrzymane dofinansowanie z FDS stanowi 60 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych przy drogach gminnych oraz poprawa parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej. Po wykonaniu zadania ulegnie poprawie bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz komunikacji pieszej.                                                                                                      

 

Ogólny zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie prac rozbiórkowych, robót ziemnych, wykonanie kanalizacji deszczowej i odwodnienia oraz ułożenie chodników i zjazdów. Na przedmiotowym odcinku zostanie wykonane oznakowanie drogowe pionowe.

Planowany termin zakończenia prac 30.09.2020 roku.