house

 

Wójt Gminy Brzeźnica działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021r  poz. 1899) podaje poniżej wykaz nieruchomości  stanowiących własność  Gminy Brzeźnica  przeznaczonych do wydzierżawienia  na okres do 3 lat.

 

 

Nr działki

 

Powierzchnia w  ha

 

Numer Księgi

Wieczystej

 

 

Obręb,

położenie

 

Przeznaczenie  nieruchomości- cel dzierżawy

 

Opis nieruchomości

 

Roczna  wysokość czynszu w zł

 

Termin płatności

 

260/4

 

 

0,1205 ha

 

KR1W/00051026/0

 

Chrząstowice

 

Działalność rolnicza

 

Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie gruntów wykorzystywanych rolniczo oraz w sąsiedztwie cmentarza

 

0,04zł/m2

Rocznie –

48,20 zł

 

Do 31 marca każdego roku kalendarzowego

 

260/17

 

 

0,2028 ha

 

KR1W/00051026/0

 

Chrząstowice

 

Działalność rolnicza

 

Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie gruntów wykorzystywanych rolniczo oraz w sąsiedztwie cmentarza

 

 

0,04zł/m2

Rocznie -

81,12 zł

 

Do 31 marca każdego roku kalendarzowego

 

  1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 01 kwietnia 2022 r do dnia  21 kwietnia 2022 r włącznie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzeźnica.

  2. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl na łamach gazety „Małopolska Kronika Beskidzka”.

  3. Wysokość czynszu  została ustalona na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Brzeźnica NR.OS.0050.202.2021 z dnia 04.03.2021r  w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych zawieranych na okres do 3 lat.

  4.  Szczegółowych informacji  można uzyskać w Urzędzie Gminy Brzeźnica, pokój nr 30, telefon 33 8792 025 wew.11.