house

 

Informacja

 

O wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem na okres do 3 lat lokalu użytkowego przeznaczonego na działalność apteki w miejscowości Brzeźnica stanowiącego własność gminy Brzeźnica, zlokalizowanego na parterze części trójkondygnacyjnej budynku Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brzeźnicy przy ul. Ks. Eugeniusza Łudzika 1

 

W przedmiotowym przetargu przed upływem wyznaczonego terminu (tj. 15.06.2022r do godziny 1000) wpłynęły 2 oferty i 2 wadia tj. :

 

Numer oferty


Nazwa i siedziba oferenta

lub imię i nazwisko oraz adres


stawka czynszu najmu

za 1m2 powierzchni użytkowej

     1.
Krystyna Olszanecka     

25,34 zł netto +23% VAT

2.
Mateusz Dutka

48,00 zł netto +23% VAT

 

Komisja powołana Zarządzeniem NR.OR.OSE.0050.220.2017 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 05 lipca 2017 zmienionym Zarządzeniem Wójta Gminy Brzeźnica nr OS.0050.239.2021 z dnia 25.10.2021r. w składzie:

 

  1. Aneta Janicka – Przewodniczący Komisji
  2. Elżbieta Całus – Członek Komisji
  3. Agnieszka Kutermak – Członek Komisji

 

po zbadaniu wszystkich ofert wybrała jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymagania ofertę nr 2 złożoną przez Pana Mateusz Dutka

Podpisy komisji:

 

Aneta Janicka

Elżbieta Całus

Agnieszka Kutermak