house

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm ) oraz art.35 ust.1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm. ) Wójt Gminy Brzeźnica informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Brzeźnica, przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica ul. Krakowska 109 oraz zamieszczony na stronie internetowej gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzeźnica.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 33 879-20-29 wew. 24, w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy Brzeźnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Brzeźnica, przeznaczonej do oddania w użyczenie.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm) oraz art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899z późn.zm.) Wójt Gminy Brzeźnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Brzeźnica, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.

 

 

Lp.


Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej


Jednostka ewidencyjna, obręb, numer działki ewidencyjnej


Powierzchnia użytkowa – przeznaczona do oddania w użyczenie

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego


Wysokość opłat z tytułu użyczenia. Termin wnoszenia opłat i zasady aktualizacji

Opis nieruchomości

Informacja o przeznaczeniu do użyczenia
1.
KR1W/00061747/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych


Łączany, obręb Łączany, działka numer 639

121802_2.0007.639


36m2


Nieruchomość ta jest położona w terenach oznaczonych symbolem 7U1.2- teren usług publicznych.

nieodpłatnie

Nieruchomość położona w Łączanach w budynku Domu Strażaka w Łączanach przy ul. Krakowska 66, zabudowana budynkiem murowanym. Dojazd do budynku bezpośrednio z drogi powiatowej. Infrastruktura techniczna: teren uzbrojony w media. tj. woda, gaz, prąd i ścieki Lokal użytkowy o pow. 36m2 znajduje się na piętrze budynku od strony południowo-zachodniej. Do lokalu prowadzi wspólna z innymi użytkownikami budynku klatka schodowa.


Pomieszczenie zostaje oddane w użyczenie w celu prowadzenia Filii Bibliotecznej w ramach działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy
2.
KR1W/00048581/4prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych

Marcyporęba, obręb Marcyporęba, działka numer 1668/4
121802_2.0008.1668/4

46m2

Nieruchomość ta jest położona w terenach oznaczonych symbolem 8U1.3- teren usług publicznych.

nieodpłatnie

Nieruchomość położona w Marcyporębie w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Marcyporębie przy ul. Św. Floriana 16, zabudowana budynkiem murowanym. Dojazd do budynku bezpośrednio z drogi gminnej. Infrastruktura techniczna: teren uzbrojony w media. tj. woda, gaz, prąd i ścieki Lokal użytkowy o pow. 46m2 znajduje się na parterze budynku od strony południowej. Lokal z oddzielnym, bezpośrednim wejściem od strony parkingu.


Pomieszczenie zostaje oddane w użyczenie w celu prowadzenia Filii Bibliotecznej w ramach działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy
3.
KR1W/00048580/7prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych

Paszkówka, obręb Paszkówka, działka numer 110/10
121802_2.0010.110/10

44m2

Nieruchomość ta jest położona w terenach oznaczonych symbolem 10MU.10- teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

nieodpłatnie

Nieruchomość położona w Paszkówce w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Paszkówce przy ul. Pobiedr 20, zabudowana budynkiem murowanym. Dojazd do budynku bezpośrednio z drogi powiatowej. Infrastruktura techniczna: teren uzbrojony w media. tj. woda, gaz, prąd i ścieki Lokal użytkowy o pow. 44m2 znajduje się na piętrze budynku od strony zachodniej. Do lokalu prowadzi wspólna z innymi użytkownikami budynku klatka schodowa.


Pomieszczenie zostaje oddane w użyczenie   w celu prowadzenia Filii Bibliotecznej w ramach działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy
4.
KR1W/00060647/5prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych

Sosnowice, obręb Sosnowice, działka numer 534/3
121802_2.0012.534/3

53,70m2

Nieruchomość ta jest położona w terenach oznaczonych symbolem 11U1.2- teren usług publicznych.

nieodpłatnie

Nieruchomość położona w Sosnowicach w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sosnowicach przy ul. Św. Floriana 3, zabudowana budynkiem murowanym. Dojazd do budynku bezpośrednio z drogi gminnej. Infrastruktura techniczna: teren uzbrojony w media. tj. woda, gaz, prąd i ścieki Lokal użytkowy o pow. 53,70m2 znajduje się na parterze budynku z oknami od strony zachodniej i północnej. Lokal z oddzielnym, bezpośrednim wejściem od strony wschodniej budynku.


Pomieszczenie zostaje oddane w użyczenie   w celu prowadzenia Filii Bibliotecznej w ramach działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy
5.
KR1W/00068162/7prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych

Tłuczań, obręb Tłuczań, działka numer 380/8
121802_2.0013.380/8

40m2

Nieruchomość ta jest położona w terenach oznaczonych symbolem 12U1.3- teren usług publicznych.

nieodpłatnie

Nieruchomość położona w Tłuczani w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Tłuczani przy ul. Św. Floriana 15, zabudowana budynkiem murowanym. Dojazd do budynku bezpośrednio z drogi gminnej. Infrastruktura techniczna: teren uzbrojony w media. tj. woda, gaz, prąd i ścieki Lokal użytkowy o pow. 40m2 znajduje się na parterze budynku od strony południowej. Do lokalu prowadzi wejście os strony północnej, wspólne z innymi użytkownikami budynku.


Pomieszczenie zostaje oddane w użyczenie  w celu prowadzenia Filii Bibliotecznej w ramach działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy

 

1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 22.11.2022 do dnia 13.12.2022r. włącznie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzeźnica, stronie internetowej gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzeźnica.

2. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu zamieszczona zostanie w prasie lokalnej o zasięgu powiatowym „ Małopolska Kronika Beskidzka”.