Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszywa Sp. z o.o. w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica ul. Krakowska 109

 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – dalej p.z.p. na Dostawę żywności – warzyw i owoców dla Przedsiębiorstwa Eksploatacji Kruszywa Sp. z o.o. na okres 01.02.2021 r. – 31.12.2021 r.

 

Załączniki do pobrania :

 

1. SIWZpobierz
2. Opis Przedmiotu Zamówieniapobierz
3. Oświadczeniapobierz
4. Formularz Ofertowypobierz