Zestawienie ofert na wykonanie prac związanych z koszeniem trawy, chwastów, jednorocznych zakrzaczeń w pasie drogowym dróg gminnych , placów , działek stanowiących własność komunalną Gminy Brzeźnica w 2021 roku.

 

 

Lp.

 

Nazwa firmy

 

Kwota brutto za 1 mb koszenia poboczy

/130.000mb/

 

 

Kwota brutto za 1 mb koszenia ścieżki

/4.000mb/

 

Kwota za 1m2 koszenia placów

/40.000m2/

 

Kwota brutto za dwukrotne koszenie poboczy i placów

 

 

1.

 

Green Order Jacek Wolak

Ul. Biskupia 50/23,

60-463 POZNAŃ

 

 

0,60

 

0,60

 

0,35

 

189.280,00

 

2.

 

APK Przemysław Mikołajczyk

oś. Złotego Wieku 18/45

31-616 KRAKÓW

 

 

0,32

 

0,32

 

0,32

 

111.616,00

 

3.

 

Firma „MPkop” Mateusz Pierzchała

Polanka Hallera 55

32-052 Radziszów

 

 

0,0615

 

0,0615

 

0,0369

 

19.483,20

 

4.

 

Zakład Usługowy „RIBES”

Mlostek Adam

Piekary 121, 32-060 LISZKI

 

 

0,08

 

0,05

 

0,06

 

26.040,00

 

5.

 

TRAW MIX Wiesław Ryszka

Liszki 148

32-060 LISZKI

 

 

0,07

 

0,03

 

0,04

 

21.664,00

 

6.

 

Firma Handlowo Usługowa MIX – Paweł Ciernia

34-114 BRZEŹNICA

Marcyporęba ul. Kalwaryjska 176

 

 

0,064

 

0,064

 

0,030

 

19.603,20

 

7.

 

SPRZĘT TRANS

Krzysztof Pacułt

Marcyporęba ul. św. Marcina 70

34-114 BRZEŹNICA

 

 

0,057

 

0,06

 

0,031

 

17.828,00

 

8.

 

Anna Mańkowska EXPERT-TRANS

30-649 KRAKÓW

ul. Poprzeczna 5/1

 

 

0,0486

 

0,0648

 

0,03348

 

15.884,64

 

Informuję, że w prowadzonym zapytaniu ofertowym na zadanie „Na wykonanie prac związanych z związanych z koszeniem trawy, chwastów, jednorocznych zakrzaczeń w pasie drogowym dróg gminnych, ścieżki rowerowej, placów i działek stanowiących własność komunalną gminy  Brzeźnica” złożono 8 ofert.

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie ofert w niniejszym zapytaniu.

 

 

Do wiadomości :

 

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

Oryginał Pisma do pobrania >> pobierz