Informacja z wybory oferty : na wykonanie prac związanych z koszeniem trawy, chwastów, jednorocznych zakrzaczeń w pasie drogowym dróg gminnych , placów , działek stanowiących własność komunalną Gminy Brzeźnica w 2021 roku

 

Informuję, że w prowadzonym zapytaniu ofertowym na zadanie „Na wykonanie prac związanych z związanych z koszeniem trawy, chwastów, jednorocznych zakrzaczeń w pasie drogowym dróg gminnych, ścieżki rowerowej, placów i działek stanowiących własność komunalną gminy Brzeźnica” złożono 8 ofert.

 

W związku iż  Firma : EXPERT-TRANS Anna Mańkowska  30-649 KRAKÓW ul. Poprzeczna 5/1 zrezygnowała z udziału w postępowaniu, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 7:

 

SPRZĘT TRANS Krzysztof Pacułt

Marcyporęba ul. św. Marcina 70

34-114 BRZEŹNICA

 

Termin podpisania umowy z Wykonawcą zostanie ustalony telefonicznie.

 

 

Oryginał Pisma do pobrania >> pobierz