TREŚĆ ZAMÓWIENIA - Zobacz

 

Załączniki do pobrania :

 

1. Ogłoszenie nr - 08d91f68-c32a-6f6d-2f74-32000181f0d3pobierz
2. SIWZpobierz
3. Załącznik nr 1 do SIWZpobierz
4. Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt Umowypobierz
5. Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz Cenowypobierz
6. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówieniapobierz