ZP.271.118.2021AK

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń administracyjnych w budynku wielofunkcyjnym w Brzeźnicy" ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00064160/01 w dniu 25.05.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.06.2021r. w postępowaniu przetargowym pn. „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń administracyjnych w budynku wielofunkcyjnym w Brzeźnicy" — znak ZP.271.118.2021AK. Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) przekazuje następujące informacje po otwarciu ofert:

 


Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Gwarancja (m-cy)

1.

 

ENCORE TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sp. k.
ul. Zagnańska 27


25-953 Kielce

144 638,16

36

2.

 

FHU ANEX Wiesław Stanuszek
ul. Braci Żmudów 35B
33-100 Tarnów

154 844,70

36

3.

 

Logan Sp z o. o.
ul. Lasówka 42
30-718 Kraków

128 326,13

48

4.

 

Systemy Meblowe IMPET M. Kornasiewicz, A. Krupowicz
Spółka Jawna
ul. Wojska Polskiego 3
41-400 Mysłowice

118 732,48

48

5.

 

CENTRUM SEDNO Sp. z o. o.
ul. Niepodległości 44-48
75-252 Koszalin

270 600,00

36

6.

 

Oprema Tomasz Turek
ul. Chopina 8a/7
42-480 Poręba

188 915,70

36

7.

 

PH ENERGIA S.0 P. WIELGO H. WIDOMSKI
ul. Warszawska 151
25-547 Kielce

157 298,40

36

8.

 

RGK MEBLE ROMAN GUGUŁA
Chrząstowice 62
34-114 Brzeźnica

150 640,00

36

9.

 

TRONUS POLSKA SP. Z O. O.
ul. Ordona 2A
01-237 Warszawa

202 765,50

60