GCUW.425.1.8.2021

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy, działając na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do szkół i placówek w roku szkolnym 2021/2022” ( 2021/BZP 00102767/01z dnia 02.07.2021 r.), za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:

 

1. Szczegóły zawiadomieniapobierz