ZP.271.195.2021

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1788K Marcyporęba – Paszkówka – Wielkie Drogi w miejscowości Sosnowice poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia na długości ok. 0,75 km” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00135726/01 w dniu 03.08.2021r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.08.2021r. w postępowaniu przetargowym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1788K Marcyporęba – Paszkówka – Wielkie Drogi w miejscowości Sosnowice poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia na długości ok. 0,75 km”– znak ZP.271.195.2021 Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) przekazuje następujące informacje po otwarciu ofert:

 

 

Lp.Nazwa WykonawcyCena oferty bruttoGwarancja (m-cy)
 

AD ECO BAU DARIUSZ SĄDELSKI

Świniarsko 323

33-395 Chełmiec

49 300,0060

 

 

Otrzymują:

1. www.brzeznica.pl

2. a/a