Ogłoszenie nr 2021/BZP 00166922/01 z dnia 2021-09-01

 

 

Treść Ogłoszenia >> pobierz

 

Załączniki do pobrania:

 

1. SIWZpobierz
2. Załącznik nr 1 do SIWZpobierz
3. Załącznik nr 4 - Projekt Umowypobierz

 

 

 

 


 

ZP.271.209.2021

Brzeźnica, dnia 09.09.2021r.

 

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Paszkówka” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00166922/01 z dnia 01.09.2021r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu znak. ZP.271.197.2021 informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Paszkówka” kwotę 293 399,00zł brutto.