ZP.271.209.2021

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Paszkówka ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00166922/01 w dniu 1.09.2021r.

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.09.2021r. w postępowaniu przetargowym pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Paszkówka” – znak ZP.271.209.2021 Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) przekazuje następujące informacje po otwarciu ofert:

 

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

 

Cena oferty brutto

Gwarancja (m-cy)

 1. 

ALPA CONSULTING Krystyna Gawlik

ul. Wiśniowa 21

32-626 Jawiszowice

424 816,75

72

 2. 

ACTIVA Longin Witkowski

ul. Narutowicza 53/6

90-130 Łódź

421 890,00

72

 3. 

SPEEDInvest Sp. z o.o.

Ul. Parkowa 12

05-200 Wołomin

489 540,00

72

 

Otrzymują:

1. www.brzeznica.pl

2. a/a