Opublikowana Zmiana: 27 październik 2021

 

 

ZP.271.248.2021

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzeźnica” ogłoszonego w TED nr 2021/S 193-502951.

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu znak. ZP.271.248.2021 informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzeźnica ” kwotę 5.506.380,00 zł brutto.

 


 

Treść Ogłoszenia >> pobierz

 

Załączniki do pobrania :

 

1. SWIZpobierz
2. Załącznik nr 1 do SIWZpobierz
3. Załącznik nr 2 - edytowalna wersja JEDZpobierz
4. Załącznik nr 3 - zobowiązanie do udostępnienia zasobówpobierz
5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowejpobierz
6. Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usługpobierz
7. Załącznik nr 6.1. - Wykaz narzędzi (potencjał techniczny)pobierz
8. Załącznik nr 6.2. - Oświadczenie o dysponowaniu bazą magaz.-transp..pobierz
9. Załącznik nr 7 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art 125 ust. 1 )pobierz
10. Załącznik nr 8 swz - UMOWApobierz
11. Załącznik NR 1 do UMOWY Opis Przedmiotu Zamówienia- 2022-2023pobierz
12. Załącznik nr 2 do umowy mapapobierz
13. Załącznik nr 3 do UMOWYpobierz