ZP.271.250.2021

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup wysokiej jakości urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych (w tym ubezpieczenie sprzętu komputerowego) oraz oprogramowania, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Umowy nr XXI/231/EK/21 o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Grant 2) zawartej w dniu 25 czerwca 2021 r., które zostaną przekazane do Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00199842/01 w dniu 01.10.2021r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.10.2021r. w postępowaniu przetargowym pn. „Małopolska tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Grant 2. Zakup wysokiej jakości urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych (w tym ubezpieczenie sprzętu komputerowego) oraz oprogramowania” – znak ZP.271.250.2021 Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) przekazuje następujące informacje po otwarciu ofert:

 

Część I

 

Lp.Nazwa WykonawcyCena oferty bruttoOkres gwarancjiTermin wykonania zamówienia (dni)
 

 

Web-Profit Maciej Kuźlik

ul. Spokojna 18

41-940 Piekary Śląskie

 

40 938,092414
 

 

Alltech s. j. Z. Pająk, A. Pająk

ul. Spółdzielcza 33

09-407 Płock

 

36 463,353614
 

 

Wilanka sp. z o. o.

ul. Lindleya 16

02-013 Warszawa

 

41 068,472414

 

Część II

 

Lp.Nazwa WykonawcyCena oferty bruttoOkres gwarancjiTermin wykonania zamówienia (dni)
 

Web-Profit Maciej Kuźlik

Ul. Spokojna 18

41-940 Piekary Śląskie

16 616,072414

 

Część III

 

Lp.Nazwa WykonawcyCena oferty bruttoOkres gwarancjiTermin wykonania zamówienia (dni)
 

Web-Profit Maciej Kuźlik

Ul. Spokojna 18

41-940 Piekary Śląskie

12 300,002414

 

Część IV

 

Lp.Nazwa WykonawcyCena oferty bruttoOkres gwarancjiTermin wykonania zamówienia (dni)
 

Web-Profit Maciej Kuźlik

Ul. Spokojna 18

41-940 Piekary Śląskie

45 874,082421

 

 

Otrzymują:

1. www.brzeznica.pl

2. a/a